ČASTÉ DOTAZY

ZB Výsluní


Zástava

  • Co potřebuji k sepsání zástavní smlouvy?

Musíte být starší 18ti let. Dále musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list). V neposlední řadě mít k dispozici kvalitní zástavu, kterou se zaručíte za poskytnutou finanční hotovost. Dále je dobré přiložit např. kupní smlouvu, záruční list, doklad o zaplacení od zastavovaného zboží - to pro Vás může být výhodou, vše se pak promítne do výše zapůjčených finančních prostředků.

  • Kolik peněz mohu za svoji zástavu získat?

Základem pro stanovení zapůjčené částky je aktuální tržní cena Vaší zástavy. Dále je nutné brát v úvahu v jakém je stavu. To znamená, zda obsahuje originální obal, doklad o zaplacení, záruční list apod. Přestože více než 80% našich zákazníků svoje zástavy vyzvedává, musíme cenu určovat s ohledem na její budoucí, co nejsnazší prodej - proto dbáme v maximální možné míře na kvalitu zástav, kterou nám nabízíte. A od kvality se odvíjí i ocenění. V principu se ocenění pohybuje v rozmezí kolem 40-70% aktuální tržní ceny. Ano, jak vidíte, ohodnocení nedosahuje nikdy výše aktuální tržní hodnoty - důvodem je pokrytí rizik souvisejících s nevyzvednutím zástavy a nákladů spojených s následným prodejem.

  • Kolik peněz zaplatím za vzniklý úrok? 

Ceník úroků - klikněte zde:

  • Je nutné peníze za svou zástavu splatit?

  Není. Naše půjčky oproti Vaší zástavě se zakládají čistě na dobrovolné splatnosti. Půjčku tedy splatit nemusíte.

  • Co dělat, když nemohu vyplatit svou zástavu a nechci, aby propadla?

Splacením úrokové částky může být smlouva prodloužena na další kalendářní měsíc. Počet prodlouženích není nikterak limitován. Našim cílem není prodávat Vaše zastavené zboží, ale získat půjčené finanční prostředky zpět. Smlouvu je třeba prodloužit nejpozději poslední den její splatnosti. Pokud tak neučiníte, nikterak nás nekontaktujete, považujeme Vaši zástavu za nevyzvednutou a abychom získali své finanční prostředky zpět, připravíme ji k prodeji.

  • Je moje zástava v bezpečí?

Za vaši zástavu odpovídáme. Samozřejmostí je velmi kvalitní kamerový systém v naší zastavárně a mechanické i elektronické zabezpečení. Šperky a luxusní zboží chráníme v trezorech s certifikací. Zastavené zboží není nikdy používáno!

Výkup

  • Co potřebuji k sepsání kupní smlouvy?

     Musíte být starší osmnácti let a musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list). Samozřejmostí je kvalitní a funkční zboží určené k prodeji.

  • Kdo a co stanovuje cenu mého zboží?

     Cena se stanovuje dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Na její výši má vliv celkový stav, stáří, poptávka na trhu, záruční a jiné doprovodné listiny ke zboží. Ohledně stanovení orientační ceny vašeho zboží nabízeného do zástavy či výkupu nás prosím kontaktujte. Kontakt zde.